Stichting

De “Stichting van Vuijlturv tot Ve(e)lenturf” werd bij notariële akte opgericht in 1994. De Stichting wordt bestuurd door het algemene bestuur, bestaande uit:

• Voorzitter: Leo Veelenturf

• Secretaris: Ronald Veelenturf

• Redactie Turfkroniek: Kees Veelenturf

• Penningmeester: Lia Benschop-Veelenturf

• Stamboom- en archiefbeheer en webmaster: Aad Munsterman

• Algemeen bestuurslid: Cees Veelenturf uit Turnhout/België

De Stichting legt van alle zaken die voortvloeien uit en/of van belang zijn voor het onderzoek een digitaal archief aan en geeft driemaal per jaar een kroniek uit waarin de gevonden gegevens onder de aandacht van belangstellenden en contribuanten worden gebracht.

Algemeen E-mail adres: info[at]veelenturf.org

het bestuur titel
het bestuur