Stamboom

Hier kunt u een document (pdf) downloaden met de stamboom van de families Veelenturf en Velenturf.

Klik op de volgende link (nieuwe versie per 2021-01-09): Stamboom Veelenturf en Velenturf

Onder Windows kunt u in het document met Control-F zoeken op namen.

De gegevens in de stamboom worden regelmatig bijgewerkt.

Voor donateurs is er een gepersonaliseerde stamboom, op aanvraag, beschikbaar.

Hieronder een beschrijving en grafische weergave van de eerste generaties van de families Ve(e)lenturf.

Bij het bekijken van deze stamboompagina moet u onderaan beginnen bij de 10e generatie. Daar staan de 6 mannen waar onze takken naar zijn vernoemd. Opvallend is dat ze allemaal een Pieter en Cornelia als ouders en een Maria als grootmoeder hebben. In die 10e generatie ontstaat ook een verschil in leeftijden tussen de achterneven. Dat is ook de reden dat tegenwoordig sommigen van ons al een generatie verder zijn. 300 jaar na de eerste Cornelis en 74 –ons bekende- kinderen zijn er dus maar 6 over om de genen door te geven. Als je van die 74 kinderen ook alles zou weergeven dan zijn er natuurlijk meer kinderen geboren maar al die zijtakken hebben we voor de duidelijkheid hier weggelaten. Geen enkele zijtak heeft een 11e generatie voortgebracht. Hoe verder je teruggaat in de tijd, hoe moeilijker het zoeken is. De naam Vuijlturf, in al zijn variaties, komen we pas rond 1650 voor het eerst tegen maar wordt dan nog niet veel gebruikt. Meestal blijft het bij vadersnaam als achternaam. En met namen als Cornelis en Gerrit is het nog veel moeilijker, dan moet je het echt hebben van getuigen bij huwelijk en dopen. Dat op zich is ook niet eenvoudig omdat de religie ook veranderde van RK naar Gereformeerd en langzaam weer terug naar RK. Bovendien hebben niet alle kerken hun vroegste gegevens bewaard. Na de invoering van de Burgerlijke Stand, rond 1811, zijn alle “Turfen” bekend. Uitbreiding van de stamboom kan alleen nog plaatsvinden vóór die tijd en ongetwijfeld valt er nog steeds veel te ontdekken, maar dat kost heel veel tijd.

1. CORNELIS

Cornelis is de eerste bekende voorvader van de familie Ve(e)lenturf. Hij is geboren rond 1525 en is de vader van:

2. FRANS CORNELIS

Van deze Frans zijn nog 3 broers bekend: Aris, Cornelis en Jonge Cornelis. En van alle 4 hebben we maar één kind terug kunnen vinden. De gevonden zoon van Frans is waarschijnlijk ook zijn oudste, gezien de vernoeming naar grootvader.

3. CORNELIS FRANS

Is gedoopt 26-8-1576 in Uithoorn, dat hebben we gevonden in het doopboek van een pastoor uit Abcoude. Deze bediende heimelijk nog vele katholieken in de wijde omgeving ten tijde van de reformatie. Ergens in zijn leven is hij NH geworden want hij laat zijn 5 kinderen allemaal NH dopen in Waverveen. Alle zoons krijgen een dochter met de naam Annetje/Anneken, wat veronderstelt dat de moeder van Cornelis zo heette. De hele familie blijft in en om Waverveen wonen maar voor onze stamboom gaan we verder met Gerrit.

4. GERRIT CORNELIS FRANS

Trouwt in 1624 in Waverveen met Machteld Claes. Als getuige bij de doop van zijn 8e kind, zoon Ariaen, treedt op Anneken Gerrits Vuijlturf. Zij is dan 20 jaar en het is de eerste keer dat we de naam Vuijlturf tegenkomen. Over zijn zoon Jan die bij de VOC in dienst getreden was is reeds lang geleden een heel artikel verschenen. Het zou kunnen dat Gerrit model heeft gestaan voor de prent van Gerritje Vuijlturf van de hand van Pieter Quast. Twee zoons van hem krijgen kinderen, maar wij volgen:

5. ARIAEN GERRITS VUIJLTURF

Nadat hij 1650 trouwde met Merritje Leenderts uit Mijdrecht en daar ging wonen en werken als turfschipper gaat de familiegeschiedenis verder in Mijdrecht. Daar vinden we voorlopig alle dopen terug in de NH doopboeken. Behalve de laatste drie van zijn 10 kinderen, wat veronderstelt dat er sprake is van een 2e huwelijk, maar dan met een katholieke vrouw. Het levert bij elkaar 3 zoons op met kinderen. We gaan verder met de oudste:

6. GERRIT AARTSE VUIJLTURF

Is maar liefst 4x getrouwd geweest en kreeg 9 kinderen waaronder 2 zoons. Zijn laatste vrouw was Geertruij Pieters Dompelaar en die was RK, vandaar dat ons aller voorvader Pieter Gerritse dat ook was. Zijn ouder broer Arie was NH en die trouwde ook NH maar later sterft deze tak uit.

7. PIETER GERRITSE VEELTURF

Over Pieter is al heel wat beschreven in de loop der tijd. Pieter is onze laatste gezamenlijke voorvader. Het familiewapen van Jan Veelenturf, heeft hij laten registreren voor alle nakomelingen van deze Pieter. Pieter was geboren in Mijdrecht maar ging enkele kilometers verder in Noorden, bij Nieuwkoop, wonen. Hij boerde daar goed, bezat nogal wat land, leende geld uit, was weesmeester en vervulde nogal wat andere taken. Samen met zijn vrouw Cornelia Steenland kreeg hij 15 kinderen en een niet te tellen hoeveelheid kleinkinderen. De meesten zijn dochters maar hij had ook 3 zonen met kinderen. Daarvan loopt ook een tak dood maar de overige twee zorgen voor de eerste splitsing in de stamboom.

8. CORNELIS VEELENTURF

Deze Cornelis trouwde met Maria Wiltenburg uit Zwammerdam en hier start dan ook de Bodegraafse periode. Hij was bouwman aan Buitenkerk. Samen met Maria kreeg hij 3 dochters en 5 zoons en slechts één zoon, Pieter, zorgde voor nageslacht.

9. JACOBUS VEELENTURF

Was 15 jaar jonger dan zijn broer en trouwde ook een meisje uit Bodegraven: Maria Kraan. Samen met haar kreeg hij 6 dochters en twee zonen waarvan er eentje al op 4-jarige leeftijd overleed. Jacobus was schipper en tapper en woonde in Wilnis/Mijdrecht. Nadat Maria was overleden hertrouwde hij met Cornelia en de twee kinderen, die hij met haar kreeg, overleden al voor de eerste verjaardag. De enige zoon die overbleef, zorgde voor het nageslacht.

10. PIETER

Zoon van Cornelis, werd net als zijn vader bouwman in Bodegraven. Hij trouwde met de Bodegraafse Cornelia van der Vlist en zij kregen drie zonen: Cornelis, Ferdinand en Andreas. Zij zijn de stamvaders van 3 takken Veelenturf.

11. PIETER

Zoon van Jacobus, werd net als zijn vader schipper in Mijdrecht. Hij trouwde met Cornelia van den Bosch uit Wilnis. Zij krijgen in totaal 15 kinderen waaronder de drie zonen. Jacobus, Pieter en Johannes. Zij zijn de stamvaders van de andere 3 takken. Daaronder ook de tak Velenturf, want in Mijdrecht werd er niet zo nauw naar de spelling gekeken. De ene keer had je twee é’s en de volgende keer maar één.

Stamboom-website-818x722