AVG

Met ingang van 25 mei 2018 is formeel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht in Europa.

Daar de Stichting van Vuijlturv tot Veelenturf met persoonsgegevens werkt, hebben we het volgende document opgesteld:

Privacyreglement AVG Stichting van Vuijlturv tot Ve(e)lenturf

Door op bovenstaande link te klikken wordt het document (pdf) geopend.

De laatste pagina van het document is de brief die u ons kunt toesturen om uw recht op privacy te doen gelden.

Eventuele vragen of opmerkingen met betrekking tot het Privacyreglement kunt u ons doen toekomen via het Contactformulier.