Activiteiten

Vierde Lustrumfeest van de Stichting uitbundig gevierd op zaterdag 6 september bij Vespo in Eindhoven!

Logo-lustrum-klein

Eindhoven, van onze verslaggever. Zaterdag 6 september is de grote dag. Het 4e lustrum van onze Stichting wordt gevierd bij Vespo in Eindhoven. Klokslag half 10 rijden wij het terrein van Vespo op. Op de parkeerplaats staan voorzitter Leo Veelenturf met zwager Martin en erelid Jan Veelenturf met zijn vrouw Thea  al een beetje zenuwachtig te wachten. Even later, om klokslag de afgesproken tijd, komt een Vespo-personeelslid het terrein oprijden  met de sleutels. Hij blijkt belangrijk want hij verzorgt ook de catering, dus geven  we hem wat extra aandacht.

Wij lopen de entreehal in en zien dat alles al in gereedheid gebracht is. De organisatoren hebben niet stil gezeten. De gedekte tafels en stoelen staan al opgesteld en de panelen met de historie van de 5 takken Ve(e)lenturf hangen naast elkaar, klaar om bekeken te worden. De invasie van de Ve(e)-lenturven kan beginnen want de “Stichting van Vuijlturv tot Ve(e)lenturf” bestaat dit jaar 20 jaar en dat wordt vandaag gevierd. Joop, Cees en Ed Veelenturf doen hun Brabantse gastvrijheid eer aan en hebben spontaan de mooie Vespo-locatie ter beschikking gesteld. Alles is uit de kast gehaald om een indrukwekkend programma samen te stellen. De gasten kunnen komen. ORGANISATIETALENTEN Voorafgaand aan deze dag is er heel wat van de organisatietalenten van het lustrumcomité gevraagd. Leo, Jan, Ronald en Cees Veelenturf hebben diverse keren vergaderd om het programma samen te stellen. De uitnodiging wordt ontworpen en gedrukt en tezamen met het inschrijfformulier verstuurd naar alle donateurs. Email en Facebook worden ook ingeschakeld in de hoop Turven, die geen donateur zijn, te interesseren. Er wordt zelfs een grotendeels gesponsorde bus geregeld voor het vervoer van en naar Eindhoven. Er zijn ruim 100 inschrijvingen, ook uit het buitenland. DE GROTE DAG Om half elf druppelen de eerste Ve(e)lenturven binnen. Iedereen wordt bij binnenkomst op de foto gezet en voorzien van een button, zodat eenieder goed kan zien wie hij/zij voor zich heeft. Velen hebben elkaar in jaren  niet gezien en de begroetingen zijn intens. Er worden vele handen geschud en volop gezoend. Om 11 uur komt de bus aan en stroomt de hal van Vespo vol. De gezelligheid zit er gelijk in. Terwijl de koffie wordt ingeschonken en iedereen wordt voorzien van een Brabants gebakje, vraagt Cees Veelenturf het woord en verwelkomt iedereen in de hoop en verwachting dat het een geslaagde dag zal worden. Het programma is inspirerend. Vóór de lunch kan iedereen bijpraten en de presentatiewanden bezichtigen. Voorzitter Leo Veelenturf krijgt het woord en bedankt de organisatie bij voorbaat al voor deze dag en de directie van Vespo voor het ter beschikking stellen van de locatie. De redactie van de Turfkroniek wordt in het zonnetje gezet. Thea, Ans en Kees Veelenturf krijgen een prachtig boeket omdat de titel “Het beste familieblad van Nederland” in de wacht gesleept is. Daarna is het woord aan Jan Veelenturf met een goede Ve(e)lenturf presentatie. Na de uitgebreide lunch staan er 2 bussen gereed om ons naar het Daf- of Philips-museum te vervoeren. DAF OF PHILIPS De meeste vrouwen gaan  voor het Philips-museum dat werkelijk de moeite waard is. De historie en toekomstvisie van Philips wordt uitgebreid belicht. Wij krijgen een fascinerend beeld te zien van de wijze waarop het bedrijf zich van een kleine gloeilampen-fabrikant in 1891 tot een groot en toonaangevend wereldconcern heeft ontwikkeld. Het Daf museum is meer voer voor de techneuten onder de Turven. De vindingrijkheid die DAF voertuigen vanaf 1928 kenmerkt, boeit ook de niet-deskundige Turf. Op de benedenverdieping is een replica van het kantoor van de van Doorne’s, alsmede een garage uit die tijd ingericht. Wij maken ook kennis met de veelzijdigheid van de DAF-producten, de vrachtwagens, een speciale motorengalerij en veel personenwagens, waaronder een aantal interessante prototypen die nooit in productie zijn gegaan. TERUG NAAR VESPO Voldaan stappen wij weer de bussen in op weg naar Vespo waar de borrel en barbecue wacht. De hooggespannen verwachtingen worden bewaarheid. De sfeer wordt opgevoerd met de muziek van een fantastisch trio en de alcoholische versnaperingen doen de rest. Er wordt geswingd en gezongen. Het Ve(e)lenturvenlied wordt uit volle borst meegezongen. PRESENTATIE VESPO Ed Veelenturf, huidig directeur van Vespo, geeft met een perfecte presentatie een goed beeld van het in 1960 door vader Joop en zijn vrouw Tilly opgerichte familiebedrijf. De VESPO (Veelenturf Spoorenberg) Groep bestaat tegenwoordig uit diverse werkmaatschappijen. Na zijn presentatie krijgt iedereen de gelegenheid om het bedrijf en personeelswinkel te bezichtigen. BARBECUE De BBQ staat inmiddels klaar. Dat de Turven eters zijn is, gezien de hoeveelheid eten, ook in het Brabantse bekend. Ed Veelenturf zorgt met zijn BBQ-brigade voor een heerlijke barbecue. Iedereen geniet volop en de sfeer is top. Niemand heeft in de gaten dat de klok alweer richting 20.00 uur gaat. De bus staat te wachten. Voorzitter Leo bedankt in zijn slotwoord nogmaals Cees, Joop en Ed voor de perfecte organisatie en verblijdt hen met een prachtige boom, verbeeldend onze stamhouder met 5 takken. Het feest is weer ten einde. Om thuis nog eens lekker na te genieten worden er veel flessen, voor dit lustrum gebrouwde, Turfkruidenbitter afgenomen. Moe maar voldaan neemt iedereen afscheid van elkaar in de overtuiging dat er over 5 jaar weer een groot lustrumfeest zal zijn . Kees Veelenturf        

Activiteiten die door de Stichting worden georganiseerd:

Reünie Iedere 5 jaar wordt er een reünie georganiseerd door een, speciaal voor deze gebeurtenis benoemde jubileumcommissie. De goed bezochte reünies in Eindhoven, Rotterdam en recentelijk in Nieuwkoop liggen nog vers in het geheugen. Vele Turfen genoten met volle teugen van deze feesten.   Familiebijeenkomsten Het is de bedoeling dat er ieder jaar ook familiebijeenkomsten worden georganiseerd. Bedrijfsbezoeken, stadswandelingen, ballonvluchten etc. behoren tot die activiteiten.

redactie-met-beker Turfkroniek, beste familieblad van Nederland Driemaal per jaar wordt de Turfkroniek uitgegeven. Dit familieblad wordt gevuld door een actieve redactie en enkele enthousiaste donateurs. Op zaterdag 28 oktober 2006 werd door de afdeling Familieorganisatie van de Nederlandse Genealogische Vereniging onze kroniek uit een totaal van 70 familiebladen bekroond met een tweede plaats als beste familieblad van Nederland. Op zaterdag 5 november 2011 werd in Hilversum wederom de verkiezing gehouden voor het beste familieblad van Nederland. De Turfkroniek werd wederom genomineerd en het resultaat? Een eerste plaats met als titel: “Het beste familieblad van Nederland”.

De lange weg naar een familiewapen

In de Turfkroniek heeft u kunnen lezen dat oud-voorzitter Jan Veelenturf een familiewapen heeft geschonken aan de stichting. Iedereen met de Ve(e)lenturf mag en kan dit wapen vrij gebruiken. Onderstaand zijn relaas van de lange weg naar de realisering van zo’n wapen. “Dit verhaal begint op 2 september 2011, de dag dat ik de leeftijd van 80 jaar heb bereikt; een kroonjaar waar je wel even stil bij mag staan en dat je niet zomaar voorbij laat gaan. Althans, zo dachten onze kinderen erover. Zo vroeg onze oudste zoon Ton op mijn verjaardag het woord. “Pa, wij vinden dat uw levenswerk niet volledig is, het is naar onze mening nog niet bekroond”, waarbij hij doelde op het genealogisch onderzoek van de families Veelenturf en Velenturf, onze stamboom. Door onze kleinkinderen werd daarbij een cadeau aangeboden in de vorm van drie in zilverpapier gepakte A-4-tjes met ontwerpen van een familiewapen. “Want”, zei onze oudste zoon, “wij vinden dat als kroon op uw werk een familiewapen past.” De ontwerpen waren gemaakt door een expert in de heraldiek. 

 het ontwerpen van een familiewapen zo moeilijk was, hadden onze kinderen niet gedacht. Zoveel regels en richtlijnen. Dit mag wel, dat mag niet. De heraldicus werd eerst op de hoogte gebracht van de karakteristieken van onze familie. Natuurlijk moest duidelijk het vervenen in het wapen uitgedrukt worden. Dus waren de eerste ontwerpen voorzien van een blauw veld, voorstellende het water en was er een turfschep, de zogenaamde opsteker, in aangebracht samen met een viertal goudkleurige turfjes, voorstellende het bruine goud. Onze kinderen waren er niet zo enthousiast over en ook ik moest toegeven dat ik het turfstekerattribuut niet direct herkende. En waarom maar vier turfjes?  Ik heb dan ook voorgesteld om zelf met de heraldicus contact op te nemen en van gedachten te wisselen. Ik heb aangegeven dat ik het belangrijkste attribuut in het wapen miste, de baggerbeugel. Immers werd door onze voorouders in de Ronde Venen het veen niet gestoken maar door middel van de baggerbeugel uit het water gehaald en op de legakker ter droging gelegd en naderhand gestoken. Dat is immers het zgn. slagturven. Voorts is de laagveenturf niet bruin van kleur maar meer zwart/grijs. Omdat er in de heraldiek echter zeer strenge bepalingen en voorschriften zijn, moesten er wel aanpassingen gemaakt worden. Zo mogen er nooit twee kleuren over elkaar worden gebruikt, wat betekende dat er geen zwart/grijze turfjes in het blauwe veld konden worden aangebracht. Maar omdat turf het “bruine goud” genoemd wordt, kon ik met de gouden kleur  van de turfjes wel leven. Het resultaat ziet u rechts afgebeeld. wapenV(e)lenturf Het wapen moest echter nog worden geregistreerd bij het Centraal Bureau voor Genealogie. Zij konden echter aan dit ontwerp geen goedkeuring hechten. De verhouding baggerbeugel en opsteker klopte niet. De baggerbeugel heeft nl. een lengte van enkele meters. Dus werd door het CBG een nieuw ontwerp gemaakt waarin alleen het attribuut dat zowel bij hoogveen- als laagveenwinning wordt gebruikt, voorkomt. Dat voorwerp was inderdaad direct herkenbaar. Het wapen werd aangepast en geregistreerd en is mij in februari door het CBG aangeboden.  Het wapen kan als volgt worden beschreven: Het blauwe veld stelt het water voor in de Ronde Venen, waar onze voorvaderen het beroep van vervener en turfschipper uitoefenden. U ziet de schep waarmee de gebaggerde turf op de legakkers werd gedeponeerd om te drogen, gestoken en later vervoerd te worden. De zes gouden turfjes, het bruine goud, stellen de zes takken voor, aan de linkerzijde de drie takken van de broers Cornelis, Ferdinandus en Andreas, de stamhouders van de familie Veelenturf, met twee é’s. Aan de rechterzijde de drie broers Jacobus, Petrus en Johannes, de drie takken Veelenturf met twee é’s en één é.   Als helmteken is de zwaan aangebracht, een zwaan met uitgespreide vleugels, voorstellende de beschermer van alle generaties van de zes takken Ve(e)lenturf. De zwaan is het symbool voor trouw, liefde, wijsheid, kracht, elegantie en harmonie. En is dat niet herkenbaar in onze stamboom? Er zijn  twee uitvoeringen, één voor de families Veelenturf en één voor de families Velenturf. In de bestuursvergadering van 12 februari 2012 is het wapen aangeboden aan onze familiestichting. Dat betekent dat alle dragers van de namen Veelenturf of Velenturf  dit wapen mogen voeren. U mag dus in uw zegelring het wapen laten graveren of briefpapier laten maken. Of misschien wel een gebrandschilderd raam of een geschilderd bord laten maken.  Ik wens u er veel plezier mee. Jan Veelenturf